DÂY THÉP BUỘC MẠ KẼM

Giá: liên hệ

Dây thép buộc mạ kẽm 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2 ly, 2,5 ly, 3,0 ly, 3,5 ly, 4 ly, 4,5 ly, 5 ly .

Dây thép mạ chất lượng cao. Sản xuất dây mạ kẽm theo yêu cầu giá thành rẻ được sử dụng trong rất nhiều ngành nghề đa dạng.