Lưới hàn trát tường mắt nhỏ hình vuông 0.5×0.5cm,1x1cm, 2x2cm

Giá: liên hệ